In dit document wordt het risico op aardbevingen als gevolg van aardgaswinning in Frylân beschreven.