Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân

De Commissie Bodemdaling Aardgaswinning

Schade door gaswinning in Fryslân wordt door de onafhankelijke commissie van deskundigen, de Commissie Bodemdaling  Aardgaswinning Fryslân (CBAF), behandeld en door hen wordt de aard en  hoogte van de vergoeding vastgesteld. Dat gebeurt zowel voor de winning door de NAM (sinds 2000) en voor Vermilion en Tulip Oil (Donkerbroek) (sinds 2016). Dat is vastgelegd in overeenkomsten, die zijn gesloten tussen de bedrijven, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân. In deze overeenkomsten zijn regelingen opgenomen voor vergoeding van schade die veroorzaakt wordt door bodemdaling die het gevolg is van het winnen van aardgas. Ook andere partijen die schade als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning hebben kunnen zich aansluiten bij de overeenkomsten (andere belanghebbenden).

Welke schade kan er ontstaan als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning?

Bekijk de video.

Bekijk enkele recente projecten.

 2019 - 2025 

Gebiedsproces voormalig Dongeradiel

 2020 

Kadeproject De Leijen

 Jaarlijks 

Exploitatiekosten gemalen

Rioolstelsel Kootstertille

 2019 - 2020 

Neem contact op.

E-MAIL
secretariaat@bodemdalingfryslan.nl

POSTADRES
Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân
Postbus 21
9280 AA Harkema

Boothuizen De Dobbe