• Welkom bij de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân

    Op deze website vindt u informatie over de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân.

  • Welkom bij de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân

    Op deze website vindt u informatie over de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân.

Lees Meer

Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân

Op deze website vindt u informatie over de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Kies een onderwerp uit via de menu’s.

Lees Meer

Historie

Op 28 juni 2006 zijn de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM), de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân de Overeenkomst Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân aangegaan met als doel een regeling te treffen voor de schade die ontstaat als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning door NAM. Van 2000 tot 2006 gold tussen partijen een interim-overeenkomst.

Op 5 oktober 2016 is de Overeenkomst bodemdaling aardgaswinning Vermilion Fryslân ondertekend door Vermilion Energy Netherlands bv, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân met als doel een regeling te treffen voor de schade die ontstaat als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning door Vermilion.

Doel

De Overeenkomsten hebben tot doel een regeling te treffen voor de vergoeding van schade die voortvloeit uit bodemdaling ten gevolge van aardgaswinning door NAM, Tulip Oil en Vermilion in de provincie Fryslân.

Commissie

De Commissie bestaat volgens de beide overeenkomsten uit vier deskundigen, waarvan Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân er elk één benoemen en NAM er twee benoemt. Tevens is in de plaatsvervanging voorzien. Voor de overeenkomst met Vermilion wordt gebruikt gemaakt van dezelfde Commissie.
De overeenkomsten voorzien in de mogelijkheid dat andere belanghebbenden tot de overeenkomst toetreden en een verzoek tot vergoeding van kosten indienen (zie procedure).