2019 

Aquaduct en Brug Burgum
(onderdeel project Centrale As)

Gedurende de planvoorbereiding van de realisatie van De Centrale As is de prognose voor de bodemdaling door aardgaswinning ter plaatse van het geplande aquaduct en de te vervangen brug aangepast. De aanpassing betekende een extra daling ten opzichte van waar het project eerder rekening mee had gehouden. De extra mate van bodemdaling had tot gevolg dat sommige onderdelen zwaarder of anders moesten worden uitgevoerd dan in het toenmalige ontwerp was meegenomen. De extra kosten voor de benodigde aanpassingen zijn via de bodemdalingscommissie financieel gecompenseerd.

Neem contact op.

E-MAIL
secretariaat@bodemdalingfryslan.nl

POSTADRES
Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân
Postbus 21
9280 AA Harkema

Boothuizen De Dobbe