2019 

Dijkversterking
Lauwersmeer

De primaire waterkering Lauwersmeerdijk is beoordeeld door het waterschap. Hierbij is geconcludeerd dat deze niet meer aan de geldende normen voldeed. Daarop is de dijk in 2019-2021 versterkt. Bij de versterking is ook het herstel van de opgetreden en nog te verwachten bodemdaling door aardgaswinning verwerkt in de opgave en via de commissie financieel gecompenseerd.

Neem contact op.

E-MAIL
secretariaat@bodemdalingfryslan.nl

POSTADRES
Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân
Postbus 21
9280 AA Harkema

Boothuizen De Dobbe