Hier kunt u de volgende documenten bekijken en/of downloaden:

Jaarverslagen

Overeenkomst NAM

Overeenkomst Vermilion

Prognose

Aardbevingsrisico

Gebouwschade Loppersum

Methodiek voor onderzoek naar oorzaak van gebouwschade

Oorzaak schade aan gebouwen nabij Grou

Literatuuronderzoek effecten zout- en gaswinning op bebouwing 30-8-2012

Ongelijkmatige zakking en gebouwschade (dAngremond en Van Tol)