De Overeenkomst heeft tot doel een regeling te treffen voor de vergoeding van schade die voortvloeit uit bodemdaling ten gevolge van aardgaswinningen door de NAM, Tulip Oil en Vermilion in de provincie Fryslân.