Jaarlijks 

Exploitatiekosten
Gemalen

Als gevolg van bodemdaling door gaswinning zakken polders. Gemalen die het water uit de polder naar de boezem van Fryslân pompen dalen mee. Het hoogte verschil tussen de polder en de waterstand in de boezem wordt hoger waardoor er meer ‘gewerkt’ moet worden door het gemaal. In sommige gevallen is het daarom nodig om aanpassingen aan de gemalen te doen of om een nieuw gemaal te bouwen. Niet alleen de extra investeringskosten maar ook de extra jaarlijkse kosten (energie, beheer, reiniging ed. oftewel de exploitatiekosten) komen voor vergoeding in aanmerking.

Neem contact op.

E-MAIL
secretariaat@bodemdalingfryslan.nl

POSTADRES
Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân
Postbus 21
9280 AA Harkema

Boothuizen De Dobbe