Meer over methodieken om tot een voorspelling van de effecten van gaswinning op gebouwen te komen vindt u hier:

Gebouwschade Loppersum

Methodiek voor onderzoek naar oorzaak van gebouwschade

Oorzaak schade aan gebouwen nabij Grou

Literatuuronderzoek effecten zout- en gaswinning op bebouwing 30-8-2012

Ongelijkmatige zakking en gebouwschade (dAngremond en Van Tol)

TNO-rapport: Schade aan gebouwen door diepe bodemdaling- en stijging 19-02-2021

Klik op de naam van het betreffende rapport om het te bekijken en/of te downloaden.

Voor een animatiefilm over de gevolgen van bodemdaling door gaswinning voor gebouwen klikt u hier