Op 28 juni 2006 zijn de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM), de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân de Overeenkomst Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân aangegaan met als doel een regeling te treffen voor de schade die ontstaat als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning door NAM. Van 2000 tot 2006 gold tussen partijen een interim-overeenkomst.

Op 5 oktober 2016 is de Overeenkomst bodemdaling aardgaswinning Vermilion Fryslân ondertekend door Vermilion Energy Netherlands B.V., de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân met als doel een regeling te treffen voor de schade die ontstaat als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning door Vermilion.

De overeenkomsten voorzien in de mogelijkheid dat andere belanghebbenden tot de overeenkomst toetreden en een verzoek tot vergoeding van kosten indienen (zie procedure).