2020 

Kadeproject
De Leijen

Kades zakken met de bodemdaling door aardgaswinning mee. Hierdoor wordt aan veiligheidsmarge tegen ‘natte voeten’ ingeboet. Wetterskip Fryslân heeft als taak te zorgen voor ‘droge voeten’. Periodiek controleert het waterschap daarom of de waterkeringen aan de normen voldoen. Voor de waterkering op het traject Lits – Leijen is gebleken dat er maatregelen nodig waren om aan de normen te voldoen. Hiervoor is een herstelplan uitgevoerd. De opgetreden en de nog te verwachten bodemdaling door aardgaswinning, inclusief een marge van 25% is meegenomen in de maatregelen en de kosten daarvan zijn via de commissie vergoed.

Neem contact op.

E-MAIL
secretariaat@bodemdalingfryslan.nl

POSTADRES
Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân
Postbus 21
9280 AA Harkema

Boothuizen De Dobbe