Metingen

In haar vergadering van 21 november 2000 heeft de Commissie ingestemd met een programma van hoogtemetingen dat ook wordt aangehouden voor het aangrenzend gebied in Groningen, dat wil zeggen ten minste eens per vijf jaar middels waterpassing een grote of uitgebreide hoogtemeting over het gehele gebied, zo nodig tussentijds aangevuld met een kleine beperkte hoogtemeting. De laatste hoogtemeting heeft plaatsgevonden in 2013. De resultaten daarvan zijn medio 2015, gelijktijdig met de nieuwe prognose, door NAM naar buiten gebracht.

De door Vermilion op te leveren metingen worden op dit moment nog uitgewerkt.