Prognose

De Commissie baseert zich bij haar besluitvorming onder meer op de meest recente prognoses inzake de toekomstige bodemdaling. Op basis van de Overeenkomst zijn de NAM en Vermilion gehouden tot regelmatig onderzoek, waterpassingen en metingen ten einde de voortgaande feitelijke bodemdaling door aardgaswinning in beeld te brengen en een zo nauwkeurig mogelijke eindprognose op te kunnen stellen. De prognoses dienen door de NAM en Vermilion ten minste eenmaal per vijf jaar aan de provincie te worden voorgelegd. De meest recente prognoses voor de NAM concessies Tietjerksteradeel en Noord Friesland zijn opgenomen in het NAM-rapport met als kenmerk nr. EP201511213444 en is getiteld “Bodemdaling door Aardgaswinning, NAM-gasvelden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe, Status Rapport 2015 en Prognose tot het jaar 2080”. Dit rapport is geautoriseerd door het Staatstoezicht op de Mijnen. Vermilion is als gevolg van het zeer recentelijk ondertekenen van de overeenkomst nog bezig deze prognoses aan te leveren aan de commissie.

De prognose 2015 NAM is te vinden in het rapport:
Bodemdaling door Aardgaswinning, NAM-gasvelden in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe – Statusrapport 2015

rapport_preview

 

Klik op de naam van het rapport hierboven om dit te downloaden.