Gebiedsproces voormalig Dongeradiel

 2019 - 2025 

 2020 

Kadeproject De Leijen

 Jaarlijks 

Exploitatiekosten gemalen

Rioolstelsel Kootstertille

 2019 - 2020 

 2019 

Kadeproject De Tike

 2019 

Dijkversterking Lauwersmeer

 2018 - 2019 

Boothuizen De Dobbe

 2018 

Kadeproject Burgumermar

Aquaduct en brug Burgum

 2016 - 2017