2019 - 2020 

Rioolstelstel
Kootstertille

Bodemdaling door gaswinning levert een komvormige beeld. De breedte van een dergelijke dalingskom ligt in de orde van enkele kilometers. In sommige gevallen kan het voorkomen dat het achterste deel van een rioolstelsel minder daalt dan het voorste deel. Hierdoor kan het rioolstelsel minder goed gaan functioneren en kunnen overstorten te diep komen te liggen. In Kootstertille is dit op twee plekken aangepakt. Hierbij is het rioolstelsel vervangen door gescheiden systeem (vuilwater en regenwater). Daarnaast is de afwatering van een deel van Kootstertille verbeterd door de aanleg van een drainagesysteem. Het project is deels gefinancierd door compensatie bodemdaling door aardgaswinning. Er is aangesloten bij bestaande plannen van de gemeente voor vervanging en maatregelen in het kader van klimaatadaptatie.

Rioolstelsel Kootstertille

Neem contact op.

E-MAIL
secretariaat@bodemdalingfryslan.nl

POSTADRES
Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân
Postbus 21
9280 AA Harkema

Boothuizen De Dobbe