Vergoeding van schade

Onder “kosten” wordt onder meer het volgende begrepen:

(art. 1 van de Overeenkomst)

– voorbereidings- en uitvoeringskosten;
– administratieve en voorfinancieringskosten;

en voorts compensatiekosten in gevallen dat bodemdalingsschade ontstaat die niet door maatregelen wordt voorkomen, beperkt of hersteld.