Hieronder vindt u enkele interessante en/of toepasselijke weblinks

NAM

Vermilion

Provincie Fryslân

Wetterskip Fryslân

Staatstoezicht op de Mijnen

Commissie Bodemdaling Groningen

Technische Commissie Bodembeweging

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat